Browsing Articles Written by

Jakub

Jestem Jakub i prowadzę ten blog. Osiągnąłem wykształcenie humanistyczne. Zajmuję się pisaniem, zarówno literackim jak i publicystycznym.

Wiara

Marność, wszystko marność, nawet człowiek

13 lipca 2016 • przez

Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. Rozpoczynamy słowami z Księgi Ozeasza (Oz 6,1). W pewien sposób ten wpis stanie się uzupełnieniem pierwszego. Pisałem wtedy o Bogu, który jest Sędzią. A skoro wyrokuje to zdarzają się kary, bo przecież tego domaga się sprawiedliwość, czyż nie?!

Wiara

Przekroczyć świat, czyli tam gdzie skrył się Bóg

8 lipca 2016 • przez

Filozofia uprzedmiotawia pole swoich dociekań. Wyobraźnia tworzy obraz, rozum wykuwa pojęcia. Wszelka racjonalizacja jest ograniczeniem, ułomnością, uproszczeniem. Pytając: jaka jest przyczyna istnienia?, ograniczamy się do jednego aspektu i jednej kategorii. „Przyczyna” to jedno z wielu pojęć; „co” nie oznacza „kto”. Pytania teologii zakładają istnienie „kogoś”, pytania filozofii antycypują „coś”.

– Abraham Joshua Heschel, Prorocy

Wiara

Jest Sędzią, lecz także Ojcem

27 czerwca 2016 • przez

To pierwszy wpis, czy będzie wystarczająco ciekawy? Z pewnością jest dość długi, resztę zobaczycie sami. Z pozoru opowiadam odmienne historie. Lecz może uznasz wpis za jeden obraz odmalowany innymi kolorami? W każdym razie opisałem to, jak własne doświadczenia dały mi poznać Boga. Z reguły mówimy o Nim, że jest Sędzią lub traktujemy Go, jak Ojca. A co jeśli Bóg jest Sędzią, lecz także Ojcem?