Abonent szczęśliwie dostępny, a mowa o Adamie Bonieckim. Jest kapłanem, redaktorem Tygodnika Powszechnego, jest intelektualistą pamiętającym dawne piękno. To, które nie powróci już, piękno myślenia ludzi chwilowo niedostępnych.