Bezradność bywa okrutna. Bezradność to sytuacja bez wyjścia, to problemy niemające rozwiązania. A co kiedy zdarza się sytuacja, która ma rozwiązanie, lecz nie jesteś w stanie powziąć tego działania? Czujesz niemoc.