Bezradność bywa okrutna. W zasadzie powiemy, że bezradność to sytuacja bez wyjścia, to problemy niemające rozwiązania. A co jeśli zdarza się sytuacja, która ma rozwiązanie, lecz nie jesteś w stanie powziąć tego działania? Czujesz niemoc.