Czy można nauczyć się wiary? Pytam, bo zaraz opowiem relację z lektury Proroków, Abrahama J. Heschela. Zanim to zrobię to, pytam dalej. Czy rabin może uczyć chrześcijaństwa? A tak w ogóle to, czy do przynależności do Jezusa prowadzi nas wiedza teoretyczna?