To pierwszy wpis, czy będzie wystarczająco ciekawy? Z pewnością jest dość długi, resztę zobaczycie sami. Z pozoru opowiadam odmienne historie. Lecz może uznasz wpis za jeden obraz odmalowany innymi kolorami? W każdym razie opisałem to, jak własne doświadczenia dały mi poznać Boga. Z reguły mówimy o Nim, że jest Sędzią lub traktujemy Go, jak Ojca. A co jeśli Bóg jest Sędzią, lecz także Ojcem?