Abonent szczęśliwie dostępny, a mowa o Adamie Bonieckim. Jest kapłanem, redaktorem Tygodnika Powszechnego, jest intelektualistą pamiętającym dawne czasy, w których istniało pewne piękno myślenia ludzi chwilowo niedostępnych teraz.