Doprawdy, można się wzruszyć z tego miłosierdzia u proroka. Blado wychodzą nauki pewnego rabina na tym tle. Nie powiem, że Bóg w swoim gniewie nie jest w porządku. Przyznam jedynie, że nie kumam tej sprawy. Czy to zwątpienie? Raczej nie (Jr 10, 18). W tym mroku niewiedzy i niezrozumienia pojawiło się światło. I właśnie o Nim chciałbym kilka słów.